Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thanh toán và giao hàng

Việt Nam

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Dây vai trong Zagu  × 1 40,000VNĐ
Tạm tính 40,000VNĐ
Giao hàng
Tổng 70,000VNĐ
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng ID Đơn hàng của bạn như một phần để tham khảo khi thanh toán. Đơn hàng của bạn sẽ không được vận chuyển cho tới khi tiền được gửi vào tài khoản của chúng tôi.