Câu 2: Tôi có thể tìm Biểu đồ thông số size?
146736811141

Câu 3: Làm thế nào tôi có thể chọn đúng size áo cho bản thân mình?
Đầu tiên, bạn cần tìm hiểu các ky hiệu thường thấy trên áo ngực như A70,B70,A75,B75 …Nghĩa là gì?

Các chữ cái A,B,C là k‎ hiệu dành cho phần bầu ngực ) A được quy định <+ 2,5 cm; B<=5cm; C<= 7,5 cm; D<=10cm ; E<=12,5 cm và hai con số bên cạnh các chữ cái đó chính là k‎ hiệu chỉ độ rộng của vòng dây ôm quanh lưng, chỗ sát chân ngực.

Sau đó bạn dùng thước dây đo kích cỡ ngực bạn để chọn size cho phù hợp bằng cách:
Bước 1: Dùng thước dây đo sát phần chân ngực
Bước 2: Dùng thước dây đo phần bầu ngực hơi lỏng.
Bước 3: Lấy kết quả của bước 2 trừ cho bước 1 đã cộng thêm 10.
Bước 4: Lấy kết quả của bước 3 đối chiếu với các chữ A,B,C,D,E. ở trên.

Ví dụ:
Kết quả bước 1 của bạn là 75 cm, bạn đã xác định được số áo của mình là 75.
Kết quả bước 2 đo được là 89 cm
Lấy 89 – (75 +10) = 4cm.
4 cm tương ứng với chữ cái B , và ta ghép lại được b 75.
B 75 là size của bạn.

Lưu y‎: Nếu số đo của bạn không thực sự chính xác với các cỡ có sẳn thì bạn vẫn có thể chọn cỡ gần nhất là B 70.

Câu 4: Làm thế nào tôi có thể chọn đúng size quần cho bản thân mình?
Chọn quần lót dựa vào số đo của vòng mông:
• Vòng mông dưới 90cm: size M;
• Vòng mông từ 90 – 98cm: size L;
• Vòng mông trên 98cm: size XL