CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN HD

Địa chỉ : 138 Nguyễn Thị Nhỏ, P.15, Q.11, Tp.HCM

Điện thoại : (023) 38 6363 18

Di động : 0945 368 111

Fax : (023) 38 6363 19

Email : dolotzagu@gmail.com