Hãy đăng nhập để đến trang tiếp thị liên kết.

Nếu bạn chưa là thành viên của store.zagu.vn thì hãy bấm vào link đăng ký thành viên này ( Đăng ký ). Sau đó vào lại phần Tài khoản -> Affiliates -> Điền thông tin vào các ô bên dưới -> Chọn Sign In để tạo link Affiliates .