[affiliates_is_not_affiliate]

Hãy đăng nhập để đến trang tiếp thị liên kết.

[affiliates_login_redirect]

Nếu bạn chưa là thành viên của store.zagu.vn thì hãy bấm vào link đăng ký thành viên này ( Đăng ký ). Sau đó vào lại phần Tài khoản -> Affiliates -> Điền thông tin vào các ô bên dưới -> Chọn Sign In để tạo link Affiliates .

[affiliates_registration]
[/affiliates_is_not_affiliate]

[affiliates_is_affiliate]

Chào mừng bạn đến với tiếp thị liên kết, nơi bạn có thể thấy thu nhập của bạn.

Thông tin của bạn

[affiliates_fields]

Link tiếp thị liên kết

URL tiếp thị liên kết của bạn :
[affiliates_url]

Sử dụng mã này để nhúng liên kết đơn vị liên kết của bạn:
<a href="[affiliates_url]">Affiliate link</a>

Mẹo : Bạn có thể thay đổi ” Affiliate link ” thành nhiều từ hấp dẫn hơn .

Doanh thu của bạn

Tổng thu nhập

Hoa hồng đang chờ thanh toán

[affiliates_referrals show=”total” status=”accepted”]

Hoa hồng đã thanh toán

[affiliates_referrals show=”total” status=”closed”]

Tổng số đơn hàng đã được giới thiệu

  • Tổng số đơn hàng được chấp nhận: [affiliates_referrals status=”accepted”]
  • Số tiền đã trả : [affiliates_referrals status=”closed”]

Thu nhập của tháng

[affiliates_earnings]
[affiliates_logout]
[/affiliates_is_affiliate]