CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN HD

Địa chỉ : 116/109/12 Thiên Phước, Phường 09, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (023) 38 6363 18

Di động : 0945 368 111

Fax : (023) 38 6363 19

Email : dolotzagu@gmail.com

Bản đồ